Disclaimer

COPYRIGHT

De inhoud van deze website, waaronder doch niet uitsluitend, alle teksten, logo’s, beeldmerken, grafische elementen, foto’s, (web)formulieren, publicaties, audio- en videoclips en software is eigendom van de exploitant, dan wel haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De content (in de breedste zin van het woord) op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze content mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van daartoe bevoegde personen van de eigenaar, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, druk, microfilm, social mediakanalen of op welke wijze dan ook.

De informatie op onze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Wij streven er naar de informatie op deze website correct en actueel te houden. Aan de inhoud daarvan kan geen enkel recht worden ontleend. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website(s) (inclusief door derden onderhouden websites waarop via de website deurne.digitaalparkeerloket.nl toegang wordt geboden) en de daarop verstrekte informatie. Op onze diensten en de inhoud van deze tekst is Nederlandse wetgeving van toepassing.

WIJZIGINGEN

De inhoud van onze website en diensten zijn constant aan veranderingen onderhevig. Als bezoeker van onze website adviseren wij u om de disclaimer op de website regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele privacy beleid.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u mailen naar info@inpublic.nl.