Bezwaarschrift indienen

Wenst u bezwaar in te dienen tegen een opgelegde naheffingsaanslag? Vul dan onderstaand formulier volledig in.

 

Na indiening ontvangt u op het door u ingevulde mailadres een ontvangstbevestiging. Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken we u om nogmaals bezwaar in te dienen.